Jedeme do ZOO
Jedeme do ZOO
24. 5. 2021
Vesmírný týden
Vesmírný týden
1. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka MŠ, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

Registrační čísloPřijímá se od:
8/20211. 9. 2021
14/20211. 9. 2021
11/20211. 9. 2021
9/20211. 9. 2021
10/20211. 9. 2021
15/20211. 9. 2021
1/20211. 9. 2021
13/20211. 9. 2021
3/20211. 9. 2021
7/20211. 9. 2021
2/20211. 9. 2021
6/20211. 9. 2021
12/20213.1. 2022
4/20213.1. 2022

V Suchovršicích, dne 31. 5. 2021. Dana Kultová, ředitelka MŠ