Jedeme do ZOO
Jedeme do ZOO
24. 5. 2021
Vesmírný týden
Vesmírný týden
1. 6. 2021
Jedeme do ZOO
Jedeme do ZOO
24. 5. 2021
Vesmírný týden
Vesmírný týden
1. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka MŠ, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

Registrační čísloPřijímá se od:
8/20211. 9. 2021
14/20211. 9. 2021
11/20211. 9. 2021
9/20211. 9. 2021
10/20211. 9. 2021
15/20211. 9. 2021
1/20211. 9. 2021
13/20211. 9. 2021
3/20211. 9. 2021
7/20211. 9. 2021
2/20211. 9. 2021
6/20211. 9. 2021
12/20213.1. 2022
4/20213.1. 2022

V Suchovršicích, dne 31. 5. 2021. Dana Kultová, ředitelka MŠ