První školní den
První školní den
5. 9. 2023
Nové začátky
10. 9. 2023
První školní den
První školní den
5. 9. 2023
Nové začátky
10. 9. 2023

Krásné počasí s letními teplotami nás motivovalo k 1. pěšímu výletu na Lhotka do lesoparku. Cestou jsme pozorovali okolí, orientovali se v prostoru. První zastávka byla u Lokvenců, kde jsme prozkoumali staré zemědělské stroje. Druhá zastávka v lesoparku, kde jsme si prošli stanoviště s různými úkoly a třetí zastávka byla u Kuťáků, kde jsme prohlédli koně a spoustu králíků. / foto