Světový den Downova syndromu aneb ponožkový den
22. 3. 2023
Suchovršická Smrťačka
26. 3. 2023
Světový den Downova syndromu aneb ponožkový den
22. 3. 2023
Suchovršická Smrťačka
26. 3. 2023

V sobotu 25. 3. 2023 jsme byli přizváni na slavnostní vítání občánků v Suchovršicích. Děti potěšily přítomné pásmem písniček a básniček a Suchovršice jsou bohatší o dvě krásná miminka – chlapečka Štěpánka a holčičku Elu. Přejeme celým rodinám, aby děťátka rostla jako z vody a dělala jen samou radost všem blízkým. / foto