Požární ochrana očima dětí
22. 5. 2022
Rozesmátý svět
30. 5. 2022
Požární ochrana očima dětí
22. 5. 2022
Rozesmátý svět
30. 5. 2022

Ukázku práce tanečních kroužků v ZUŠ Anny Marie Buxton nám přijelo ukázat 9 děvčat a 1 chlapec pod vedením paní učitelky Turkové. Veselá vystoupení vzbudila v dětech zájem o zapojení se do tančícího davu, a tak tančila celá školka. Zároveň se děti dozvěděly, jaké možnosti nabízí ZUŠ všem dětem, které zahájí školní docházku a chtějí rozvíjet svůj talent v oblasti tance, zpěvu, hry na nástroj i ve výtvarném projevu. Děkujeme všem za milou návštěvu. / foto