Poslední flétnohraní
5. 6. 2019
Suchovršické slavnosti
10. 6. 2019

Dne 4. 6. 2019 jsme se vydali na školní výlet do Police nad Metují do muzea Merkuru a do Broumova na farmu Wenet. Počasí nám přálo, nálada byla výborná a zážitků jsme si přivezli na rozdávání. No posuďte sami: kdo z vás už krmil velblouda? Kdo krmil z lahvičky malé selátko? Kdo z vás si vyzkoušel bydlet jako kůzlátka? Takto bych mohla pokračovat, ale více se dozvíte z fotografií. / foto