Poslední flétnohraní
5. 6. 2019
Suchovršické slavnosti
10. 6. 2019
Poslední flétnohraní
5. 6. 2019
Suchovršické slavnosti
10. 6. 2019

Dne 4. 6. 2019 jsme se vydali na školní výlet do Police nad Metují do muzea Merkuru a do Broumova na farmu Wenet. Počasí nám přálo, nálada byla výborná a zážitků jsme si přivezli na rozdávání. No posuďte sami: kdo z vás už krmil velblouda? Kdo krmil z lahvičky malé selátko? Kdo z vás si vyzkoušel bydlet jako kůzlátka? Takto bych mohla pokračovat, ale více se dozvíte z fotografií. / foto