Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2022

Pěší výlet
Pěší výlet
16. 5. 2022
Projekt zdraví
Projekt zdraví
19. 5. 2022
Pěší výlet
Pěší výlet
16. 5. 2022
Projekt zdraví
Projekt zdraví
19. 5. 2022

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice,
přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

01/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

07/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

03/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

08/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

05/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

06/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

13/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

15/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

04/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

19/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

16/2022 Přijímá se od 1. 9. 2022

11/2022 Přijímá se od 2. 1. 2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice,
nepřijala k 1. 9. 2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

09/2022 Nepřijímá se

10/2022 Nepřijímá se

17/2022 Nepřijímá se

18/2022 Nepřijímá se

02/2022 Nepřijímá se

20/2022 Nepřijímá se

12/2022 Nepřijímá se

14/2022 Nepřijímá se

Vyvěšeno dne: 16. 5. 2022

Dana Kultová, ředitelka školy