Barevný týden
25. 9. 2022
Zářijové vycházky
1. 10. 2022

Na ukončení barevného týdne jsme si do MŠ pozvali vzácnou návštěvu. Pan Jareš nám přivezl ukázat krásně zbarvené papoušky a předvedl dětem, co všechno se papoušek dokáže naučit. Děti si zopakovaly znalosti všech barev, při ukázkách letu se dobře pobavily a každý si zkusil papouška buď nakrmit, nebo podržet na ruce, nebo přistát na hlavě 🙂 / foto