Nový školní rok
30. 8. 2019
Pozvánka
30. 8. 2019
Nový školní rok
30. 8. 2019
Pozvánka
30. 8. 2019

Oznámení ředitelky MŠ v Suchovršicích
Vážení rodiče, vážení strávníci naší školní jídelny. Vzhledem k neustálému nárůstu cen potravin jsem po dohodě s vedoucí školní jídelny a se zřizovatelem mateřské školy přijala opatření ke zvýšení ceny obědů o 5 Kč od 1. 9. 2019.
Prosím změňte si trvalé příkazy ve svých internetových bankách.

Úplata za školní stravování dětí – ceny platné od 1. 9. 2019


Celodenní stravné = 35 Kč

Záloha na měsíc = 750 Kč

Dopolední stravné = 28 Kč 

Záloha na měsíc = 600 Kč

Děti s odkladem ŠD = celodenní stravné 39 Kč

Záloha na měsíc = 800 Kč

Dopolední = 32 Kč

Záloha na měsíc = 650 Kč

Cizí strávníci=  55 Kč

Záloha na měsíc = 1150 Kč

Zaměstnanci MŠ = 20 Kč

Záloha na měsíc = 400 Kč 

Úplata za předškolní vzdělávání
Školné, je pro školní rok 2019/2020 ponecháno ve stejné výši a to je 300 Kč / měsíc. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bez úplaty. Děti s odkladem školní docházky také školné neplatí.                                                           

Platby v mateřské škole
Školné i stravné se hradí bezhotovostním převodem Kč, vždy na měsíc dopředu na účet mateřské školy: 235938781/0300.
Nejlépe zadat trvalý příkaz nejpozději k 25. dni v měsíci předchozím.
Jedenkrát za 4 měsíce vyúčtujeme platby za stravné a přeplatky vracíme na vaše účty.

V Suchovršicích, dne 2. 8. 2019
Kultová Dana, ředitelka mateřské školy