Malý stavitel města
Malý stavitel města
9. 10. 2021
Prostě žába
13. 10. 2021

Tentokrát se děti seznámily s technickými výkresy, naučily se v nich orientovat a „číst“ a podle tohoto technického výkresu postavily půdorys domu. Zjistily, kdo je to architekt, a co jsou to základové a obvodové zdi. Lekce byla velmi pěkná, děti aktivní a co se při lekci dozvěděly, přenášejí i do dalších her se stavebnicemi, což je náš cíl 🙂 / foto