Malý stavitel města
Malý stavitel města
9. 10. 2021
Prostě žába
13. 10. 2021
Malý stavitel města
Malý stavitel města
9. 10. 2021
Prostě žába
13. 10. 2021

Tentokrát se děti seznámily s technickými výkresy, naučily se v nich orientovat a „číst“ a podle tohoto technického výkresu postavily půdorys domu. Zjistily, kdo je to architekt, a co jsou to základové a obvodové zdi. Lekce byla velmi pěkná, děti aktivní a co se při lekci dozvěděly, přenášejí i do dalších her se stavebnicemi, což je náš cíl 🙂 / foto