Karneval ve školce
11. 2. 2023
Valentýnský svátek
16. 2. 2023
Karneval ve školce
11. 2. 2023
Valentýnský svátek
16. 2. 2023

Karnevalové přípravy a dozvuky

Přípravy na karneval obnáší spoustu času, a tak jsme do tvoření výzdoby zapojili i děti. Při té příležitosti si děti procvičily správnou techniku stříhání, práci ve skupině, nápodobu dospělého, estetické vnímání. Ještě celý karnevalový týden jsme plnili úkoly na pracovních listech s tematikou karnevalu, počítali jsme, přiřazovali čísla, tvořili jsme skupiny, určovali kdo je první a kdo poslední, hledali jsme krátké a dlouhé cesty, hledali rozdíly, určovali  jsme počáteční písmenka ve slovech, rozkládali jsme slova na slabiky, procvičovali jsme prostorové vztahy… / foto