První školní den
4. 9. 2022
Keramické tvoření
16. 9. 2022
První školní den
4. 9. 2022
Keramické tvoření
16. 9. 2022

Radost v očích našich plaváčků byla jasně patrná již od samého rána. Začal nám plavecký kurz, na který tentokrát rodiče přihlásili 27 dětí. Kdybychom nebyli limitováni věkem, jistě by byl i větší zájem. A jak plavání proběhlo? Děti potřebují být již zdatné v sebeobsluze, protože v šatně to musí „odsejpat“, abychom zbytečně všichni nečekali na loudálky. Pochválit můžeme všechny účastníky, kteří se letos opravdu snažili. Na samotném bazénu si děti přebírají lektorky plavecké školy. My máme nasmlouvané dvou lekce, takže trávíme v bazénu dvě vyučovací hodiny s krátkou přestávkou. Začíná se volnou hrou, následuje několik řízených aktivit, aby děti zlepšily svou zdatnost ve vodním prostředí a končíme opět volnou hrou dětí. Únava po takovém aktivním dopoledni dostihne všechny děti a tak po obědě spí ačkoliv chtěly jen odpočívat 🙂 / foto