Perníková chaloupka
10. 4. 2019
Rychlení semínek
15. 4. 2019
Perníková chaloupka
10. 4. 2019
Rychlení semínek
15. 4. 2019

 Jako každý rok jsme se zapojili do úklidu našeho okolí. V letošním roce akce „Ukliďme Česko“ vycházela na víkend 6.4.2019 a tak jsme ve výsledku pocítili, že jme toho nepořádku nenašli tak mnoho, jako jiné roky. Přesto ale bystrá očka dětí nějaké ty odpadky zahlédly a tak jsme je vysbírali. Také jsme si upravili bylinkový záhonek u školky, zopakovali si poznatky o třídění odpadků a povídali jsme si obecně o přírodě, o naší Zemi i o střídání ročního období. Téměř se mi chce povzdechnout nad skutečností, že je velká škoda, jak děti, které ve svém dětství získávají znalosti i zkušenosti o potřebě chránit svou Zemi, v dospělosti                         (samozřejmě jen někteří) vše opomíjejí a dokáží odpad odkládat úplně všude. / foto