Domácí zvířata
16. 4. 2023
Zápis dětí do ZŠ
28. 4. 2023
Domácí zvířata
16. 4. 2023
Zápis dětí do ZŠ
28. 4. 2023

Proč má naše planeta svůj svátek, který se slaví celosvětově? Den Země je svátek, jehož poselstvím je boj za lepší životní prostředí a větší zájem o ekologii. My si celý týden povídali, co všechno je na planetě, co je správné, co je špatně, jak máme pomáhat, aby naše Země byla čistá: třídit odpad, šetřit vodu, energii, neznečišťovat okolí, ale naopak pomáhat s úklidem, což jsme v rámci igelitiády 19. 4. také zrealizovali. Za aktivní práci po celý týden děti získaly medaile „Malý ochranář přírody“. / foto