Karneval
16. 2. 2019
Na návštěvě v 1. třídě
20. 3. 2019
Karneval
16. 2. 2019
Na návštěvě v 1. třídě
20. 3. 2019

 V úterý 26. 2. 2019 se předškoláci v naší školce setkali s paní učitelkou ze základní školy a vyzkoušeli si plnit úkoly jako děti ve škole. Cílem tohoto setkání bylo vyzkoušet si, jestli děti dokáží reagovat na pokyn dospělého, jestli se již dokáží soustředit, jestli dokáží pochopit zadaný úkol a také, jestli úkol dokáží vyřešit, nebo jestli dokáží požádat o pomoc. Práci paní učitelky a reakce dětí sledovali rodiče a ti mohli  s paní učitelkou pohovořit na téma školní zralosti. Děkujeme paní učitelce Radce Řehákové ze ZŠ Bří Čapků za návštěvu a její čas, který nám věnovala. Dále mají děti s rodiči navštívit na úpických základních školách hned 2 akce: na ZŠ Bří Čapků „Školičku na nečisto“ a na ZŠ na Lánech „Pohádku“, kterou hrají žáci ZŠ pro předškoláky a jejich rodiče. Zápis na obě školy proběhne 4. 4. 2019. / fofo