Bramborový týden
Bramborový týden
25. 10. 2022
Svatý Martin
12. 11. 2022
Bramborový týden
Bramborový týden
25. 10. 2022
Svatý Martin
12. 11. 2022

Na zahrádkách se opět v letošním roce urodila velká spousta dýní, a tak nám dýně všech možných tvarů, velikostí i barev pomohly s objevováním nových poznatků. Celý týden jsme zaměřili na předmatematickou gramotnost dětí: na počítání, tvoření skupin, porovnávání velikostí, stupňování, procvičení geometrických tvarů. Nechyběla hra s barvou, dlabání dýní a tvorba dýňových „strašidel“, soutěže v běhu, brčkovaná a „bojovka“ s hledáním pokladu 😊. / foto