Prosincové momentky
13. 12. 2022
Padá sníh
13. 12. 2022
Prosincové momentky
13. 12. 2022
Padá sníh
13. 12. 2022

Blížící se Vánoce nás vedli k tomu, abychom po dvouleté odmlce opět pozvali na návštěvu do školky místní seniory, abychom je potěšili vánočním pásmem písniček, básniček a tanečků. Podařilo se nám vykouzlit úsměvy, děti byly odměněny potleskem a sladkou odměnou a našim seniorům jsme pro vzpomínku na dnešní setkání věnovali malé vánoční dárečky. / foto