Z pohádky do pohádky
Z pohádky do pohádky
11. 10. 2022
Jablíčkový týden
23. 10. 2022
Z pohádky do pohádky
Z pohádky do pohádky
11. 10. 2022
Jablíčkový týden
23. 10. 2022

Zájmové kroužky již pracují

Seznámení s cizím jazykem formou hry, konkrétně jazyk anglický budou děti objevovat každé pondělí. V průběhu roku by měly děti získat základní slovní zásobu, osvojí si několik říkanek a písniček v angličtině, porozumí mluvenému slovu. Druhá skupina pracuje s dechem, procvičuje jemnou motoriku, pracuje s rytmem. Prostřednictvím her s flétničkou se nám časem podaří zahrát několik jednoduchých dětských písniček. / foto