Přání
22. 12. 2022
Lednové vycházky
Lednové vycházky
26. 1. 2023
Přání
22. 12. 2022
Lednové vycházky
Lednové vycházky
26. 1. 2023

První lednový týden jsme zaměřili na tradici Tří králů a dětem jsme přiblížili nejen původ tří králů, ale vysvětlili jsme si, proč je důležité pomáhat potřebným. Procvičili jsme správnou techniku stříhání, lepení, procvičovali jsme jemnou motoriku při grafomotorických cvičeních, procvičili jsme počítání. / foto