Zářijové momentky
Zářijové momentky a postřehy
30. 9. 2020
Pečeme…
14. 10. 2020
Zářijové momentky
Zářijové momentky a postřehy
30. 9. 2020
Pečeme…
14. 10. 2020

V rámci enviromentální výchovy vedeme děti k lásce k přírodě, k šetrnému zacházení a správnému chování v přírodě, ale také k lásce k místu, kde bydlíme. Podzimní měsíce jsou ideální pro vycházky po okolí, hry, sběr přírodního materiálu, poznávání stromů, keřů i jejich plodů a k tvoření z přírodnin… / foto