Důležitá prevetivní opatření

Od 1. 9. 2020


Prosím, čtěte důležitá opatření, která jsme nastavili na základě doporučení MŠMT, abychom zabránili možnému šíření virové nákazy Covid-19.

  • Při vstupu do MŠ použijte dezinfekční přípravek na ruce.
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje v roušce.
  • Děti předávejte po změření teploty, které bude provádět školní asistentka v dolní třídě. Malé děti si hned převezme a děti ze třídy předškoláků doprovoďte ke dveřím třídy nahoře. Prosíme, nevstupujte do tříd.
  • Děti musí být vybaveny jednou čistou roušku uloženou v igelitovém sáčku na poličce se svou značkou.
  • Pokud bude dítě vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, slabost, apatie, puchýřky na končetinách), nebude do MŠ přijato. Prosím buďte soudní a ohleduplní vůči ostatním dětem a zaměstnancům školy.
  • V případě, že se zdravotní stav dítěte změní v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, kde bude pod dohledem dospělé osoby.  Učitelky budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce a požadovat okamžité vyzvednutí dítěte.
  • Všechny prostory MŠ se budou nadále pravidelně desinfikovat, hodně větrat, děti budou hodně pobývat venku.
  • Nadále platí, že hračky z domova si děti nenosí.

Přečtěte si doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu o akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 a také mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.