Preventivní program Hasík
15. 3. 2024
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
18. 3. 2024
Preventivní program Hasík
15. 3. 2024
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
18. 3. 2024

Tradiční Suchovršická Smrťačka v tomto kalendářním roce vyšla na neděli 17. března. Děti v krojích byly převezeny na voze taženém koňmi na seřadiště a odtud se vydal průvod vedený hasiči s figurínami nevěsty a ženicha. Za nimi krojované děti ze školky, koně s vozem plným muzikantů a průvod ukončovala veřejnost místních obyvatel, ale i přespolních. Účast byla letos hojná, počasí slunečné a nálada výborná. Celou vesnicí jsme symbolicky vyháněli zimu a vítali jaro. Po spálení „Smrťačky“ děti potěšily přítomné několika lidovými tanečky a následovalo pozvání všech přítomných na loutkové divadlo do místní restaurace. / foto