Hudební pořad s Radkem a Ráďou
7. 3. 2020
Učí telka
Jak zabavit děti
18. 3. 2020
Hudební pořad s Radkem a Ráďou
7. 3. 2020
Učí telka
Jak zabavit děti
18. 3. 2020

Oznámení o uzavření MŠ

Dne 16. 3. 2020 ředitelka rozhodla o uzavření mateřské školy v Suchovršicích od úterý 17. 3. 2020 do odvolání.

K tomuto rozhodnutí došla na základě doporučení MŠMT. Rozhodnutí bylo projednáno se zřizovatelem mateřské školy, dne 16. 3. 2020 s ohledem na opatření, která vydala vláda. Důvodem uzavření školy je pandemie koronaviru.
Jde nám především o rozumný přístup, proto zavádíme toto opatření zejména z preventivních důvodů. Cílem je snížit riziko nákazy. Důležité je, aby všichni občané přistupovali k situaci zodpovědně. Respektováním pravidel pomůžeme ochránit zdraví nejen své, ale i zdraví svých blízkých.

V Suchovršicích dne 16. 3. 2020
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání.
Dana Kultová

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že došlo k uzavření MŠ, mám pro vás několik důležitých informací:

  • Od 17. 3. 2020 mohu vydat potvrzení o uzavření MŠ na žádost o ošetřovné pro pracující rodiče. Pokud máte o potvrzení zájem, vyzvedněte si ho ve schránce u MŠ.
  • Školné bude všem bez rozdílu poníženo podle délky uzavření mateřské školy. Stravné bylo všem odhlášeno.
  • Stimulační program MAXÍK rozjedeme až se všechno zklidní a znovu se sejdeme v MŠ.
  • Ve školce v celých prostorách dojde k dezinfekci veškerého vybavení a zařízení včetně hraček.
  • Pokud bude změna v situaci se šířením viru Kovid – 19 (koronaviru) a mateřská škola se znovu otevře, budu vás informovat na webových stránkách i sms zprávou.
  • Přeji vám všem, abyste prožili tuto těžkou situaci bez paniky, dodržujte pravidla, která z bezpečnostních důvodů vydává vláda. Díky preventivním opatřením a ukázněnosti nás všech opět přijde den, kdy nad virem získáme kontrolu a vše se vrátí do normálu.
  • Využijte čas strávený s dětmi ke společnému vyprávění si nad knížkami, rozvíjejte u dětí samostatnost, nebojte se jim zadat lehčí úkol například při vaření. Veďte je k úklidu hraček, pochvalte za každý úspěch a radujte se společně i z maličkostí. Pomáhejte si, jak to půjde.
  • V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, volejte mi na telefon 739 084 718.