Novinky

29. 5. 2020

Naše Země kulatá je… říká se to…

Velký důraz při našem výchovně vzdělávacím procesu klademe na vytváření kladného vztahu dětí k místu, kde žijeme. Myslíme tím kladný vztah […]
19. 5. 2020

Rozhodnutí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice, rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 3, § 165 odst. 2, písm. b) zákona […]
19. 5. 2020

Kamínkování

…Malování, umístění i nacházení kamínků přináší radost, příjemnou relaxaci i společné chvíle strávené s rodinou. Aby myšlenka malovaných putovních kamínků […]
19. 5. 2020

Otevření školky

Otevření školky po téměř dvouměsíční karanténě V pondělí 11. 5. 2020 jsme znovu otevřeli školku po téměř dvouměsíční pauze kvůli pandemii. […]
4. 5. 2020

Otevíráme školku

Vážení rodiče, v souvislosti s uvolňováním vládních opatření obnovuje ředitelka MŠ provoz mateřské školy v Suchovršicích v omezeném režimu a za přísných hygienických podmínek. […]
3. 5. 2020

Podání žádosti k předškolnímu vzdělávání

do mateřské školy v Suchovršicích na školní rok 2020/2021 V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády (onemocnění COVID-19) bude letošní zápis […]