Pozvánka na informativní schůzku
12. 8. 2020
Informace pro účastníky plaveckého kurzu
29. 8. 2020
Pozvánka na informativní schůzku
12. 8. 2020
Informace pro účastníky plaveckého kurzu
29. 8. 2020

Důležitá preventivní opatření

Od 1. září 2020

Prosím, čtěte důležitá opatření, která jsme nastavili na základě doporučení MŠMT, abychom zabránili možnému šíření virové nákazy Covid-19.

  • Při vstupu do MŠ použijte dezinfekční přípravek na ruce.
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje v roušce.
  • Děti předávejte po změření teploty, které bude provádět školní asistentka v dolní třídě. Malé děti si hned převezme a děti ze třídy předškoláků doprovoďte ke dveřím třídy nahoře. Prosíme, nevstupujte do tříd.
  • Děti musí být vybaveny jednou čistou roušku uloženou v igelitovém sáčku na poličce se svou značkou
  • Pokud bude dítě vykazovat jakékoliv symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma, bolest hlavy, slabost, apatie, puchýřky na končetinách), nebude do MŠ přijato. Prosím buďte soudní a ohleduplní vůči ostatním dětem a zaměstnancům školy.
  • V případě, že se zdravotní stav dítěte změní v průběhu dne, bude umístěno do samostatné místnosti, kde bude pod dohledem dospělé osoby.  Učitelky budou neprodleně kontaktovat zákonné zástupce a požadovat okamžité vyzvednutí dítěte.
  • Všechny prostory MŠ se budou nadále pravidelně desinfikovat, hodně větrat, děti budou hodně pobývat venku
  • Nadále platí, že hračky z domova si děti nenosí