LOUČENÍ S PLAVECKÝM KURZEM

Loučení s plaváním
V pátek 16. 11. 2018 se naši plaváčci rozloučili s plaveckým kurzem, na který 10 krát po sobě jdoucích pátků dojížděli do trutnovského bazénu. Děti se po dobu trvání kurzu velmi zlepšily v oblasti sebeobsluhy, ale i v oblasti odvahy - naučily se překonat strach z vody a z neznámého prostředí. Důležitou oblastí, kterou se učily, byla reakce na pokyn dospělého a spolupráce s kamarádem. Pokroky jsme zaznamenali, ale přesto nás v těchto oblastech čeká ještě spousta práce. / foto